ΔΕΔΔΗΕ- Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη

Παρακαλούμε επιλέξτε την απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα και αγνοείστε τις ερωτήσεις που δεν αφορούν στην περίπτωσή σας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Fax :+30 210 9281698