Οικιακές παροχές των δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων όπου λειτουργούν ΑΠΕ που δικαιούνται την επιστροφή του 1% - Τελικός Πίνακας

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κριτήρια για να αναζητήσετε τις παροχές.

Αρ. παροχής Δήμος Δημοτική τοπική κοινότητα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Fax :+30 210 9281698